Sie sind hier auf den Webseiten von www.Lebensentscheidung.de - by Martin & Dana Leistner - Alle Ehre gebührt Jesus Christus!
Zondaarsgebed
Neem Jezus nu Jezus nu als je Heer en Redder aan! Laat nu je zonden afwassen:
Wanneer je gelooft, dat Jezus gestorven is, om de prijs voor jouw zonden te betalen en dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, nodigen we je hartelijk uit het navolgende gebed met je hart tot God uit te spreken. Kom nu tot Jezus!

Here God, ik ben een zondaar. Ik bid U met heel mijn hart om vergeving van al mijn zonden en schuld  in de naam van Uw Zoon Jezus Christus. Ik geloof dat Uw Zoon Jezus voor mij aan het kruis gestorven is en op de derde dag is opgestaan. Ik kom en buig mij voor U, Jezus Christus. Vergeef mij en was mij alstublieft schoon van alle zonden door Uw kostbaar bloed. Was mij zo wit als sneeuw. Dank U dat U de prijs daarvoor heeft betaald en mij aan wil nemen zoals ik ben. Dank U dat U van mij houdt.

Zoals U mij vergeeft, zo vergeef ik ook hen, die mij wat hebben aangedaan, ik vergeef iedereen alles, ongeacht wat het is geweest of wat men nagelaten heeft voor mij te doen.

Vader God, ik dank U voor Uw vergeving. Dank U dat mijn naam nu in het Boek des Levens is geschreven en ik daardoor eeuwig leven heb ontvangen.

Omdat U nu al mijn zonden hebt weggedaan, besluit ik nu ook mijzelf te vergeven voor al het kwaad wat ik gedaan heb.

Ik geloof dat Jezus leeft en aan de rechterhand van de Vader zit en Hij Zijn Heilige Geest gezonden heeft als mijn Helper en Trooster.

Dank U Vader God, dat ik nu Uw kind geworden ben en het eeuwige leven heb ontvangen. Laat mij niet meer los. Voer en leid mij mijn leven lang.

Here Jezus ik geef U heel mijn leven. Wees vanaf nu mijn Heer en mijn Redder, mijn Bevrijder. Ik wil U volgen. Ik wil een christen zijn, opnieuw geboren uit de Geest van God.

Bereid mij toe, reinig mij en maak mij U welgevallig. Vervul mij met Uw liefde en uw vreugde. Vervul mij met Uw Heilige Geest en leid mij in Uw Waarheid.

Amen.

Wanneer je hart verlangt om Jezus te volgen en je dit van harte hebt gebeden, dan is de goede boodschap, dat al je zonden je zijn vergeven. Je hoort nu bij het gezin van God. HARTELIJK WELKOM !!

Je bent nu teruggekeerd tot je Schepper en Vader. Je was verloren en bent nu gered.
Wat een vreugde !! HALLELUJA !!!

EN NU WAT AARZEL JE NOG?

"Sta op laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroeping van Zijn Naam." (Handelingen 22:16)

vor verdere volgstappen
kijk nu op:
http://www.lebensentscheidung.de/volgstappen.html